O nama

Antonija Balić 

glavna urednica

Antonija Balić rođena je 1969. godine u Patni, Indija. Od 1976. živi u Zagrebu. Godine 1983. upisuje Školu primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu, na kojoj je na Odjelu keramike maturirala 1987. Iste godine upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu te 1992. diplomira na Kiparskom odsjeku u klasi profesora Stipe Sikirice. Godine 2011. upisuje poslijediplomski doktorski studij na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, program Kiparstvo, te u ožujku 2017. doktorira s disertacijom pod naslovom Mekana skulptura i njezina antropomorfna preobrazba. Od 1993. do 2009. radila je na Školi primijenjenih umjetnosti i dizajna. Od 2009. zaposlena je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2009. do 2012 bila je pročelnica Odsjeka za odgojiteljski studij, a od 2012. do 2014. obnašala je dužnost prodekanice za nastavu i studente. Godine 2022. preuzima dužnost voditeljice Centra za izdavaštvo Učiteljskog fakulteta, a 2023. počinje voditi poslijediplomski doktorski studij Jezični, književni i kulturni kontekst ranog, predškolskog i primarnog odgoja i obrazovanja. Godine 2010. i 2011. sudjelovala je u međunarodnom projektu ART@muse u Antwerpenu (Belgija) i u Portu (Portugal) te je surađivala na projektu LLP Comenius RESCUR kao nositeljica svih likovnih sadržaja. Nositeljica je kolegijā Metodika likovne kulture, Istraživanje dječjega likovnog stvaralaštva i Kiparsko i keramičko oblikovanje.

Izlagala je na osamnaest samostalnih izložbi i na brojnim skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu, dobitnica je nekoliko nagrada i priznanja za svoj umjetnički rad, a djela joj se nalaze u fundusima Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu, Muzeja suvremene umjetnosti u Rijeci, Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu, Muzeja grada Koprivnice, Galeriji umjetnina grada Slavonskog Broda, Skupštini grada Zagreba, zbirci Klementa Lukina, zbirci Ministarstva kulture Republike Hrvatske te u Galeriji Božidara Jakca u Kostanjevici na Krki (Slovenija).

Godine 2018. izabrana je za dopredsjednicu Hrvatskog društva likovnih umjetnika i aktivna je sudionica kreiranja kulturnih politika u gradu Zagrebu. Kao dizajnerica i ilustratorica stalna je suradnica Časopisa za istraživanje dječje književnosti i kulture Libri & Liberi te je dizajnirala niz izdanja za izdavačku djelatnost Učiteljskog fakulteta. Autorica je nekoliko knjiga iz područja dječjega likovnog stvaralaštva i umjetničke pedagogije te brojnih slikovnica i edukativnih materijala za djecu. U suradnji s Dječjim vrtićem Trešnjevka2019. pokreće Stručno-razvojni centar za poticanje cjelovitog razvoja djeteta kroz područje likovnosti.

Godine 2019. osniva ACE ZAGREB, umjetničko-znanstvenu konferenciju s ciljem promoviranja umjetničke pedagogije i metoda istraživanja u području umjetnosti. Godine 2022. pokreće projekt Artfulness-pristup umjetničkim aktivnostima u ranome i predškolskom odgoju i obrazovanju u Hrvatskoj te istoimenu međunarodnu konferenciju u Opatiji 2023.

https://www.antonijabalic.net


 


Naša vizija

Naša je vizija izgraditi izdavačku kuću čija izdanja mogu pridonijeti pozitivnim promjenama u društvu.